Penyebab Hati Menjadi Mati
Penyebab Hati Menjadi Mati
Penyebab Hati Menjadi Mati

Apabila Hati Sudah Mati , Maka ia tidak akan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, tidak tau lagi mana itu dosa dan mana itu pahala.

Ibarat Jazad yang mati maka jasad sudah tidak merasakan bila tubuhnya disakiti.
Begitu Pula Hati bila mati maka hati tidak bisa lagi mengontrol sikab dan perbuatan kita.

Maka kenalilah hatimu…???

Jangan sampai hatimu  menjadi keras lalu menjadi mati,

 

1.    Kalian mengenal Allah Subhanahu wata’ala, tetapi tidak mau menunaikan hak-Nya.

2.    Kalian membaca kitabullah, tetapi tidak mau mengamalkannya

3.    Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya.

4.    Kalian mengaku bermusuhan dengan setan, tetapi kalian akur dengannya. Kalian mengakui setan adalah musuh yang nyata bagimu, namun kalian bersekutu dengannya dan bersahabat dengannya.

5.    Kalian mengatakan cinta kepada surga, tetapi tidak mau beramal menuju ke sana.

6.    Kalian mengatakan takut kepada neraka, tetapi kalian malah menggadaikan diri kalian kepadanya.

7.    Kalian mengatakan bahwa kematian itu benar adanya, tetapi kalian tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

8.    Kalian sibuk mencari aib saudara kalian, tetapi mengabaikan aib kalian sendiri.

9.    Kalian memakan karunia Rabb kalian, tetapi kalian tidak mensyukurinya.

10.  Kalian sering mengubur orang mati, tetapi tidak mau mengambil pelajaran darinya.

Maka 10 perkara ini menyebabkan hati kalian mati dan bagaimana mungkin doa kalian bisa terkabul jika kalian tidak memperbaiki diri..??

Selengkapnya